Slide 4 Slide 5 Slide 3 link3 link3
Hỗ trợ Online
Giám Đốc - Mr. Đáng
0903.343.877
Kinh doanh - Ms. Nhân
085 4256366
Kỹ Sư- Mr. Nam
0169 451 5594
Truy cập
 16.483 lượt truy cập
(3 đang xem)
Tuyển dụng

Hiện tại Công ty chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng. Mọi thông tin tuyển dụng sẽ được thông báo sau